Branding2018-06-17T16:05:35+00:00

BRANDING

Branding inbegriper framförallt grafisk identitet, logotyp, profilmanual och profilanpassningar. En logotyp och grafisk identitet är något av det första du behöver till ditt företag. Logotypen är det som får dig att visuellt sticka ut i tryck och på webben, som kommunicerar just din företagsidé och dina visioner, och som så småningom kommer att vara det som folk känner igen dina produkter och tjänster på.

VAD KAN JAG HJÄLPA ER MED?

En logotyp är oftast en kombination av en symbol och företagsnamnet, men den kan även utformas på andra sätt. När jag tar fram en logotyp utgår jag från dina visioner och vad du vill att ditt företag ska förmedla, och sedan kopplar jag på research och rätt branschtillhörighet, för att till sist ta fram förslag med min kreativitet och yrkeskunskap som verktyg.

Den grafiska identiteten växer ofta fram utifrån logotypen och innehåller exempelvis typsnitt, färger, bildmanér, illustrationer eller grafiska element. Den grafiska identiteten är sedan utgångspunkten från vilken vi skapar allt ditt grafiska material, såväl på webben som i tryck, och sätter ditt företags visuella uttryck. Hemsida, visitkort, broschyrer, reklam- och mässmaterial, allt material som ditt företag producerar kommer att ha mycket större genomslagskraft och inge mer förtroende med en unik och professionell grafisk identitet i grunden. Identiteten sammanfattas i den grafiska profilmanualen som jag sammanställer åt er, och den innehåller allt ni behöver veta för att använda er grafiska identitet.

Jag gör även profilanpassningar av grafiskt material, samt utvecklar och uppdaterar redan existerande grafiska identiteter.

VAD KOSTAR DET?

Jag har fasta utgångspriser för logotyp och grafisk identitet, som sedan kan anpassas för just era behov. Det går bra att beställa enbart logotyp, eller såväl mindre som större grafiska identiteter. Hör av dig så kan vi prata om vilken lösning som passar ditt företag!

KONTAKTA MIG