Project Description

AKTIVT UTELIV

Kort och folder

Aktivt Uteliv är en liten, lokal sport- och friluftsbutik som fokuserar på kunskap och service med uthyrning som främsta specialitet. Aktivt Utelivs nya satsning är Friskvårdskortet, som är en avdragsgill friskvårdsförmån som ger tillgång till utrustning för en mängd olika friluftsaktiviteter. Design och layout av Friskvårdskortet och tillhörande informationsfolder skulle vara fräscht, sportigt, tilltalande och i linje med Aktivt Utelivs existerande grafiska profil.