BÄCKBY2018-06-16T19:23:53+00:00

Project Description

BÄCKBY

På uppdrag av Snapmoments

Symbol, branding och webbdesign

Bäckby är en stadsdel i Västerås där Västerås stad och byggaktörerna Mimer, Ikano Bostad och BoKlok har formulerat en social agenda. Den sociala agendan ska vägleda i utvecklandet av Bäckby till en färgstark plats som präglas av sammanhållning, sysselsättning och trygghet. På uppdrag av Snapmoments AB har symbol, grafisk identitet, webbsida och kommunikations- och eventmaterial tagits fram. Jag har stått för den grafiska formen och Snapmoments för kommunikationsplattform, konceptutveckling och projektledning. Bäckbys grafiska identitet är utformad för att kännas både lokal och global och lyfta fram människor som bor i eller har relationer till Bäckby. Den grafiska formen har tagits fram med utgångspunkt i former och mönster som känns igen från olika delar av världen och bildar en stark gemensam väv.

BÄCKBY.NU