INVENTUM2018-10-04T10:35:11+00:00

Project Description

INVENTUM

På uppdrag av Snapmoments

Logotyp, branding och grafisk form

Inventum är en lokal och oberoende stiftelse grundad av Region Västmanland, som främjar forskning och utveckling för att förbättra vårdarbetet, förebygga, behandla och bota sjukdomar samt bidra till hög livskvalitet i regionen. På uppdrag av Snapmoments AB har logotyp, grafisk identitet och kommunikationsmaterial tagits fram. Jag har stått för den grafiska formen och Snapmoments för kommunikationsplattform, konceptutveckling och projektledning. Inventums grafiska identitet är utformad för att kännas mänsklig och varm men samtidigt kommunicera forskning, vård och innovation. Med utgångspunkt i: En fjärils silkeslätta vingslag kan ge upphov till orkaner över världshaven. På samma sätt som en liten gest från dig kan göra underverk i Region Västmanlands verksamheter. Med utgångspunkt i detta har Inventums logotyp tagits fram; både en fjäril och en referens till Region Västmanlands logotyp.