Project Description

PERITUS

Grafisk formgivning och webbdesign

Peritus Partners finns i Västerås och erbjuder projekt- och byggledningstjänster till beställarorganisationer och fastighetsägare i Mälardalen, Stockholm och Uppsala län. Under månadsskiftet oktober/november 2017 gick Peritus Projektledning över till att driva verksamheten under Peritus Partners, och fick i samband med det ett hemsides-lyft, blev WordPress och fick designen uppdaterad.

PERITUS.SE