Project Description

REVOLUTIONENS ROSENVATTEN

Omslag och inlaga

Revolutionens rosenvatten är ett intellektuellt porträtt av Olympe de Gouges; slaverimotståndare och författare till Deklarationen om kvinnans rättigheter, skriven av Lisa Gålmark; kulturskribent, författare och fil mag historia med genusinriktning.
Omslag och inlaga är designade för att förmedla det litterärt vackra och målande manifest som boken är.